ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2562 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต