ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 5

คมส.ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนายกสโมสรนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 7

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 14

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 11

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 15

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 20

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 3

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 8

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 9

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 18

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 10

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 22

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 23

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 24

52810398 2217256858332581 3814237404764569600 o

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 1

HUSO PKRU Rajabhat Day 14 Feb 2019 21

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย