เชิญร่วมชม นิทรรศการ''สัจศิลป์'' - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Sajjasins

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญร่วมชม นิทรรศการ''สัจศิลป์'' จัดโดยนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ ณ Baan & Beyond Phuket อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 ถึง 31 มีนาคม 2562