แนะนำอาจารย์ใหม่ อ.สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Chinese for Communication 29 May 2019

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ อาจารย์สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย สังกัดสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000