ขอเชิญร่วมงาน “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย” (ต่อเนื่องปีที่ 8) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต