ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 4 Mar 2020 1

 

 

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต THE LAST FINE ARTS 2020 โดยมีพิธีเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Baan & Beyond จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ภาพ : ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

HUSO PKRU 4 Mar 2020 3

HUSO PKRU 4 Mar 2020 1

HUSO PKRU 4 Mar 2020 2