ภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 4268

ภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีผ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และอาจารย์แตงเถา กุ้งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณาจารย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ ห้องประชุมชงโค 1 อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IMG 4269

IMG 4275

IMG 4284

IMG 4293

IMG 4308