รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทคัดเลือกทั่วไป - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

admission1 22 Apr 8 May 2019

 admission3 22 Apr 8 May 2019

 **ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้**

1       3