รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 (เสาร์-อาทิตย์) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SS 21 05 2563

HUSO PKRU SS1 21 05 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
ระเบียบการสัมัคร http://www.pkru.ac.th/images/arit/doc/21-4-63.pdf
สมัครที่เว็บไซต์ : http://ed-extension.pkru.ac.th/
**ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้**

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย