รับสมัคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 #ประเภทโควตารับตรงของสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2563

HUSO PKRU 20 05 2563 2

HUSO PKRU 20 05 2563 3

HUSO PKRU 20 05 2563 4

HUSO PKRU 20 05 2563 5

HUSO PKRU 20 05 2563 6

HUSO PKRU 20 05 2563 7

https://www.facebook.com/huso.pkru/

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย