คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ และ ดร.วาสนา ศรีนวลใย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายเสรี บุญรัตน์ และ นายสถาพร สาหนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 1 Jun 2020 1

HUSO PKRU 1 Jun 2020 2

HUSO PKRU 1 Jun 2020 4

HUSO PKRU 1 Jun 2020 3

 

 

 

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย