ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก" ประจำปี ๒๕๖๓ "ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

วนภาษาไทย ลาสด 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก" ประจำปี ๒๕๖๓ "ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน (ห้องสัมมนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หมายเหตุ... การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙