คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรัก 

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HNY2021.1 01HNY2564.2 01