คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท One Stop Service สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-2907852 , 084-689-45856

โปสเตอร One Stop Service 2021