เรียนใกล้บ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท One Stop Service ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-2907852/084-6894856 งานรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 18162060

S 18162053

S 18162062

S 18162055

S 18162050

S 18162052

S 18162057

S 18162058

S 18162104

S 18162063