โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5 8 2564

เปิดใช้งานและแจ้งเส้นทางติดต่อ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 "ขอให้ใช้ถนนทางเข้าประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ถนนเทพกระษัตรี) เส้นทางเดียวเท่านั้น" เพื่อความสะดวกในการให้บริการของโรงพยาบาลสนามฯ