ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ สัมพันธภาพ วิถี เทคโนโลยี และความเป็นหนึ่งเดียว HUSO PKRU Creative Art Exhibition - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต

HUSO PKRU Creative Art Exhibition 1 09 2564 02

   ดาวน์โหลดผลงานสร้างสรรค์ Creative Art Exhibition

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย