คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต

HUSO PKRU Creative Art Exhibition 1 09 2564 02

   ดาวน์โหลดผลงานสร้างสรรค์ Creative Art Exhibition