ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การรับสิทธิ์เยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบเยียวยาลดค่าเทอม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การรับสิทธิ์เยียวยาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบเยียวยาลดค่าเทอม

3684.1

3684 2021 09 28

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย