สม.คมส.เปิดรับสมัครอนุสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 
 
 
Huso pkru 10 10 2564 02
 
📢โอกาสมาถึงแล้วครับสำหรับน้องที่สนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วขับเคลื่อนกิจกรรมไปด้วยกันกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌เปิดรับสมัครอนุสโมสรแล้วตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2564 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/hteFMPMT8w3EENGs5 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย