ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลบริการนักศึกษา "คลินิกคนนวัตกรรมออนไลน์ คลายปัญหาด้านการออกแบบ" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลบริการนักศึกษา "คลีนิคนวัตกรรมออนไลน์ คลายปัญหาด้านการออกแบบ" ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรม >> : https://meet.google.com/yfp-wcas-bwt
 
253839748 4559071060826774 2012679370667927203 n

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย