ไหนใครมั่น มาทางนี้ " PKRU ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกคน ที่มีความสนใจ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว อยากจะเข้าร่วมการประกวดการคัดเลือกให้เป็น พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ PKRU - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

254492098 4706498712741704 5221443171798441750 n

พบกันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง CONFERNCE ROOM 1 ชั้น 1 คณะ วจก. เวลา 09.00 - 10.30 น. เท่านั้น
สนใจสามารถสมัครกันได้ตาม คิวอาร์โค้ด ดังรูป
หมายเหตุ "การสมัครต้องเป็นอีเมลล์ @pkru เท่านั้น"