ขอเชิญบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ในวันราชการ) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

257321720 1320465761716922 8277052310981370060 n
 
 
ช่วงเข้ารับบริการ
1.) 9.00 น. - 11.30 น.
2.) 13.00 น. - 15.00 น.
หมายเหตุ :
- บุคคลผู้เข้ารับวัคซีนจะได้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 วัคซีนอื่นๆมาแล้ว 1 เดือน
- นำบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ยื่นเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย