ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต กศย.ปันโลหิต ปันน้ำใจ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย