คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล และนายสิทธิชัย แก้วพิทักษ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสิทธิชัย แก้วพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย