เปิดจองชุดกีฬา สําหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

kjlhkjkujh
 
 
 
 
 
เปิดจองชุดกีฬา สําหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดจองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา📱08 5572 0085
หรือเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต