รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

278972019 2886614111484958 8889411854100035725 n

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r3y65
รับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 20-25 เมษายน 2565
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65