ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา #ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ #ปีการศึกษา2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

BN listpass1

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

#ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ #ปีการศึกษา2565

ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/list1-asso65

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาสอบสัมภาษณ์) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2565 (โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในประกาศรายชื่อ)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์) รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 (โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และขั้นตอนการรายงานตัว ในประกาศรายชื่อ)

ค้นหารายชื่อ : https://bit.ly/STlist-asso65