ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Exam final 2 64 Online

 

 

 

 

ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค 2/2564

นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3kbXsyi

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดสอบในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบกับงานการเงิน ผ่าน Line ID: Finan.pkru

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการการชำระค่าธรรมเนียมการสอบต่ออาจารย์ผู้สอน
และส่งมายัง Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (@regpkru)

นักศึกษาติดต่อสอบกับอาจารย์ผู้สอน และชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2565