ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

279511747 2893601284119574 4831910369447065187 n

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ
ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภายในวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : https://bit.ly/listpass2-asso65
ค้นหารายชื่อ : https://bit.ly/STlist2-asso65