เตรียมตัวให้พร้อม! ต้อนรับความสดใสกลับคืน เปิดเทอมออนไซต์ สายใย PKRU กลับมาเรียนกลับมาสนุกกันให้หายคิดถึง 27 มิถุนายนนี้ เจอกันจ้า (2) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต