ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

BN list1pb65

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

#ประเภทคัดเลือกทั่วไป #ปีการศึกษา2565

ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/list1pb65

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาสอบสัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในประกาศรายชื่อ)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์)
รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2565
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และขั้นตอนการรายงานตัว ในประกาศรายชื่อ)