กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ระหว่างวันที่ 7 - 12 พ.ย. 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

313883971 3417354698539904 7959339164830240518 n
 
 
 
 
 
 
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65)
 
เข้ารับได้ที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1
 
 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 ให้นักศึกษามาพร้อมกันทั้งห้อง ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับนำบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา และเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 
วันที่ 7 พ.ย. 2565 : คณะครุศาสตร์
วันที่ 8 พ.ย. 2565 : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 9 พ.ย. 2565 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 10 พ.ย. 2565 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 12 พ.ย. 2565 : นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาโครงการ กศ.บป และนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตฯ