ประกาศ งดการเรียนการสอน ในวันที่ วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2565 เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งดการเรียนการสอน ในวันที่ วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2565 เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้อาจารย์มอบหมายงานหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียนและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
 
314705102 3421452471463460 2857267720810877536 n 1