งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

314810995 3421446734797367 4865000550111812542 n
 
 
งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
 
ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2566
 
ให้อาจารย์มอบหมายงานหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน