ประกาศการลงนาม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 รอบเก็บตก ให้นักศึกษาลงนามได้ระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต