รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

315837964 3436290606642212 5385503642512166018 n

 

ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r10y65

 รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
 แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)

ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65