ม.ราชภัฏภูเก็ต ขานรับมติ ครม. และนโยบาย อว. ลดค่าเทอม ลดภาระผู้ปกครอง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 1/2564 50 เปอร์เซ็นต์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขานรับมติ ครม. และนโยบาย อว. ลดค่าเทอม ลดภาระผู้ปกครอง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 1/2564 50 เปอร์เซ็นต์

HUSO PKRU MHESI 9 8 2564 01

HUSO PKRU MHESI 9 8 2564 02

HUSO PKRU MHESI 9 8 2564 03