แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท "เตรียมรับสิทธิ์ ลดค่าเทอม 50%" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต