มหาวิทยาลัยสำรวจการขอรับแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สิทธิ์ในรอบที่ 1 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

208810

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีร่วมตอบแบบสอบถามแจ้งความประสงค์ขอรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต รอบเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามหรือยังไม่ได้รับการใช้สิทธิ์อินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตอบแบบสำรวจผ่านทาง QR Code หรือ คลิกเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Page Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.