แจ้งเรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต