กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศ ย้ายสำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนมกราคม 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต