รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Sevice (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2565 รายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Banner OSS1

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภท One Stop Sevice (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2565

 รายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น


ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการรายงานตัว : https://bit.ly/oss-1-65