รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

BN PKRU

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานตัวเข้าศึกษาภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น 

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการรายงานตัว : https://bit.ly/d-quota65