มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครทุนการศึกษา "โลตัส นิวเจน นิวจาน" ทุนละ 15,000 บาท สามารถศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และวิธีการสมัครได้ตามรายละเอียดในแบนเนอร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต