รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และรับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

R10Y64

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
   ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r10y64

   รับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ณ งานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 -  ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
-   แจ้งความประสงค์ : https://bit.ly/3uVxF0F

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)

ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : bit.ly/trackingPKRU64