ขยายเวลาการประเมินอาจารย์ 1/2564 เปิดระบบให้ให้นักศึกษาภาคปกติ โครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินอาจารย์ออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

extend satisfaction 1 64

 

ขยายเวลาการประเมินอาจารย์ 1/2564

เปิดระบบให้ให้นักศึกษาภาคปกติ โครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินอาจารย์ออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564
รายละเอียด : https://bit.ly/3l3RiB6