ประชาสัมพันธ์ หน้ากรมธรรม์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

260657103 4809033279147536 1028218963602947995 n
 
 
มหาวิทยาลัยทำประกันอุบัติเหตุประเภทกลุ่ม สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ดังนี้

✅นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 20 มิถุนายน 2564 - วันที่ 19 มิถุนายน 2565
✅นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 22 สิงหาคม 2564 - วันที่ 21 สิงหาคม 2565