อบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ในโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย กิจกรรม 'Huso Star Contest เฟ้นหา คมส. รุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจสู่วิศวกรสังคม" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

274587648 2839099282903108 831809332195335081 n

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม
ในโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย กิจกรรม 'Huso Star Contest เฟ้นหา คมส. รุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจสู่วิศวกรสังคม"
ณ โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท และผ่านระบบ Live Streaming (ออนไลน์)
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/6QumU
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย