โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางเผยแพร่หนังสือและตำราเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางเผยแพร่หนังสือและตำราเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวปิดโครงการโดยมี คุณภูสิทธิ พลายชมพู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคและแนวทางเผยแพร่หนังสือและตำราเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/bkn9y
 
 
277360390 3243023045968970 8055380167377309148 n

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย