คมส.จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

18238057 1671475942880851 2895634819947176623 o

 

คมส.จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน

          เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงานและให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลเชิงทะเล และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

2

 

1

 

18156578 1671477016214077 7331076291473691664 o

 

18156736 1671477009547411 6786049298987840323 o

 

18156054 1671477062880739 2355331782702108573 o

 

18193097 1671475946214184 4461141021269992506 o

 

18209244 1671476409547471 7315286225024718200 o

 

18209291 1671477096214069 8183237385728598058 o

 

18209111 1671476062880839 3292329113902302295 o

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย